Algemene inleiding

Algemene inleiding

Print Friendly, PDF & Email

Bron : canada hfdst II 1: folkmusic

Eerste franse immigraten in 1670 Indianen : hurons maakten choral music met twee groepen zangeres Ook speelden/improviseerden zij met solo fluit

De muziek van beide bevolkingsgroepen, indianen en europese settlers, heeft zich tijdens de periode 17-18 eeuw niet vermengd met elkaar. Dit komt door grote verschillen 1. In de basisconcepten van muziek en lied 2. De betekenis en de rol van muziek en instrumenten in het sociale leven van de lokale gemeenschap Hoewel de europese muzikale invloed op de indiaanse her en der nog te horen in indianse kereken Er was weinig of geen active interesse van de beide bevolkings gemenschappen in elkaar muziek

Eerste europses immigraten waren de franse, voornamelijk vanuit normandie, bretagne en centraal frrankrijk De belangrijste immigratie stromen waren in de periode 1625en 1675. Na 1780 kwam deze immigratie nagenoeg tot stilstand. (1675. – 6700 franse immigranten) Zij vestigden zich voornamelijk in de verre woud en vis nederzettingen van upper-Canada Daar brachten zij met zich een eigen traditie van volksliederen. De lied repertoire werd mondeling overgedragen met weining verandering in stijl. Gekenmerkt door improvisatie.

Soorten Chansons d’aviron – voyageurs songs – geven weer de harde realiteit van het dagelijkse (over)leven in het canadese binneland en grenzen Gebruite instrumenten – oboe, violen, guitars, organs and keyboard instruments,

Een tweed immigratie stroom,in begin 1760, was vanuit england Later gevolgd door schotten die vnl vestigden in nova scotia en ook in, wat nu Ontario is In Quebec the scots soldiers blended easily n with the french population. MUZIKAAL VOORBEELD !! dit heeft een grote invloed op de verdere ontwikkeling van de instrumentale en dans muziek van Frans Canada. Midden 19eeuw was een instroom van ierse immigranten Hoewel de meeste immigraten, vanaf 1860, vnl uit England/ierland kwamen was er ook een grotee instroom vanuit andere europese landen, balkan,asia,… Zodat er in de 1970s meer dan 70 verschillende culurele bevolkingsgroepen waren die elk hun eigen culturele identiteit en volksmuziektraditie behielden.

Ovetijd de (lied)muziek onderging een methamorphise Functionele toepassigen veeranderden, nieuwe woorden werden toegevoegd, Old-world liederen, ritual set pieces en calendric liederen verdwenen. Voorbeeld auprés de ma blonde http://images.wikia.com/kda/images/d/dd/Auprès_de_ma_blonde.png http://en.wikipedia.org/wiki/Auprès_de_ma_blonde AAN TE VULLEN MET VOORBEELD

By |2012-07-11T20:20:08+00:00July 11th, 2012|A.2 - geschiedenis & kultuur, print all|0 Comments

About the Author:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies and third party services. Ok