geschiedenis

geschiedenis

Print Friendly, PDF & Email

Tijdens de periode vande 16°-19°eeuw waren er migratie vanuit Europa naar het huidige Canada. Dat moet gezien worden tegen de achtergrond van de toenmalige internationale & koloniale politiek en de economische toestand in Europe.
Naast geografische locatie is de culturele identiteit van de migranten zeker een van de belangrijkste verklaringen voor de wijze waarop zij in gemeenschappen hebben gevormd. En dit is bepalend geweest voor de vorming van de diverse soorten volksmuziek in Canada.

De Canadese volksmuziek kan men onderverdelen als
1-Métis :- vermeniging van oorspronklijke muziek met de europese
2-Cape Breton : verzelfstandiging/afscheuring (schots) 
3-Prince Edward Island (P.E.I.) & Quebec : vermenging van de verschillende europese Muziektypes (frans,iers,schots) (P.E.I.,Quebec)

Cape Breton behoort zeker, door haar Schotse roots, tot de keltische muziek (Iers, Bretagne, Baskenland, Schotland, Wales). Maar de wijze waarop ze tot stand is gekomen, maakt dat de kopij ‘oorspronkelijker’ klinkt dan het origineel en dus kopie het orgineel is geworden.

De Canadese volksmuziek is zo divers dat afbakening echt wel nodig is. En dit begint misschien wel bij de vraag wat volksmuziek echt is.

Het is zeker ook de bedoeling om daadwerkelijk de cape breton muziekstijl te leren – grote moeilijkheid is de beschikbaarheid van informatie – dit geldt  eigenlijk voor het ganse onderwerp – daarom het internet is echt het aangewezen middel om informatie te verzamelen maar ook om met de mensen van CB in contact te komen om informatie ‘uit de eerste hand’ te vergaren. Wat betreft het de muziek stijl leren spelen – daarvoor heb ik me ingeschreven op online lessen van Kimberley Fraser.

Het zal zeker een interessante ‘reis naar Cape Breton’ worden – gelukkig niet zo gevaarlijk als de zeereis die de 189 Schotten in 1773 op het schip ‘The Hector’ ondernamen om van Schotland naar Novia Scotia te reizen om daar op Cape Breton de eerste nederzettingen te starten 

By |2013-04-09T22:04:01+00:00August 22nd, 2011|A - Geschiedenis & Kultuur >17-20 eeuw|0 Comments

About the Author:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies and third party services. Ok