Probleemstelling

Probleemstelling

Print Friendly, PDF & Email
Boek onbekend – Canada deel II 669 tem 675

De hedendaagse viksmuziek van Canada is een resultante van diverse muzikale kulturen vormen van de veschillende immigraties 4 tot 5 eeuwen, kulturele veanderingen in een VIGOROUS nieuwe omgeving. Het huidige repertoire van de canadese volksmuziek is een resultante van diverse immigratie stromen vanuit vqCape Breton is een (schier)eiland ten oosten van Canada. Oorspronklijk werd het eiland bewoond door Mic Mak indianen. Vanaf de 15 en 16 eeuw is een immigratie vanui Frankrijk begonnen. Hoewel beide be olkings groepen, de fransen enerzijds en de Mik Mak indianen er een goede verstandhouding heerste is het tot een echte integratie niet gekomen – ook muzikaal is er versmelting gekomen tussen de verschillende muzikale vormen
Kolonisatie vanit schotland
Korte omschrijving van volksmuziek – keltische muziek
Belang van volksmuziek
Aanpak en structuur
Kort nawoord a

About the Author:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies and third party services. Ok